Katechezy

Modlitwa małżeńska – o. Ksawery Knotz

Jezus Chrystus jest obecny w życiu małżonków, ale oni często nie potrafią go dostrzec. Nie umieją rozpoznać Jego obecności pośród nich. U wielu główną przyczyną jest brak wiary, ale u wierzących taką podstawową przyczyną jest brak wiedzy potrzebnej do świadomego przeżywania i realizowania sakramentu małżeństwa w codziennym życiu.

W poszukiwaniu męskości

Gdyby mnie spytano, dlaczego tak źle się dzieje w świecie, odpowiedziałbym bez wahania: ludzie odeszli od Boga i świata Jego wartości. To oczywistość! Tak, ale to odejście od Boga ma swoje ludzkie korzenie, konkretne przyczyny. Tu wskazałbym na zachwianie się tradycyjnej rodziny i jej podstawowej funkcji: przekazywania życia w miłości i wychowania do miłości.

Różnice pomiędzy kobietą i mężczyzną

Mężczyzna i kobieta są równi, mają ta samą naturę i godność. Istnieją jednak różnice zarówno w biologicznym działaniu organizmu jak i psychice oraz seksualności mężczyzny i kobiety.