Wspólnoty

odnowa.org –  strona ogólnopolskiej odnowy w Duchu Św.

lomza.odnowa.org – strona odnowy w Duchu Św. diecezji łomżyńskiej

rodzina.odnowa.org –  strona wspólnoty „Święta Rodzina” z Ostrołęki

mocni.jezuici.pl – strona charyzmatycznego zespołu „Mocni w Duchu”

mlodzi.odnowa.org – strona projektu ewangelizacyjnego „Młodzi-Młodym”

odnowa.jezuici.pl – strona Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi

cfwieczernik.odnowa.org – strona Centrum Formacji Odnowy w Duchu Św. w Magdalence

wojskogedeona.pl – strona wspólnoty Wojska Gedeona