Różnice pomiędzy kobietą i mężczyzną

Mężczyzna i kobieta są równi, mają ta samą naturę i godność. Istnieją jednak różnice zarówno w biologicznym działaniu organizmu jak i psychice oraz seksualności mężczyzny i kobiety.

  Kobieta Mężczyzna
poczucie własnej wartości przeżywanie swojej wartości w kategoriach estetycznych (wygląd) oraz moralnych (duży wpływ zakazów i nakazów na zachowanie kobiety) siła i sprawność (fizyczna i umysłowa) decydują o poczuciu własnej wartości; pragnie podziwu i uznania w zakresie swoich możliwości, kompetencji i autorytetu
podejmowanie wysiłków i starań, działanie najchętniej pracuje wtedy gdy jej wysiłek jest adresowany do konkretnego odbiorcy; cierpi gdy jest odepchnięta w swych staraniach; na pierwszym miejscu w swym myśleniu i przeżywaniu stawia sprawy sobie najbliższe; woli prace wymagające mniejszego wysiłku, bardziej urozmaicone, częstszy ale krótszy wypoczynek, potrafi być „na dyżurze” dzień i noc wciąga go samo dzieło, sam proces tworzenia bez względu na uczucia innych; w centrum przeżywania mężczyzny częściej znajdują się sprawy zewnętrzne, sprawy świata; działa intensywnie, długo, może podjąć znaczny wysiłek, a potem równie długo i intensywnie odpoczywa;
sposób myślenia myślenie konkretne i intuicyjne, łatwo domyśla się, potrafi zatroszczyć się o wiele spraw na które mężczyzna nie zwróci nawet uwagi; ma podzielną uwagę, potrafi wykonywać kilka rzeczy na raz; myśli całymi obrazami; często reaguje emocjonalnie, duża zmienność nastrojów, kieruje się „racjami serca”, wczuwa się w przeżycia innych myślenie bardziej kategoriami konkretnymi, abstrakcyjnie, trudniej domyśla się czego potrzeba drugiej osobie; myślenie jednotorowe – kiedy pracuje nad czymś zapomina o wszystkim, rozwiązuje problemy do końca; myślenie usystematyzowane, podzielone na kategorie; bardziej stabilny emocjonalnie, łatwiej mu oddzielić emocje od myślenia
inne cechy
psychiki
łagodność, wrażliwość, serdeczność, ciepło; potrzebuje odmiany w codziennym życiu silniejszy fizycznie, agresywny i dynamiczny, twardszy od kobiety
zmysły widzą dokładniej, barwniej i szerzej, lepiej słyszą, charakteryzują się lepszym powonieniem, są wrażliwsze na zapachy i smaki; wrażliwość dotykowa kobiety przewyższa wrażliwość dotykowa mężczyzn mniej subtelny wzrok i słuch – trudniej im rozróżnić zmianę tonu, gorszy zmysł powonienia, mniej wrażliwy dotyk
funkcjonowanie w społeczeństwie kontakt z innymi osobami jest dla kobiet z reguły ważniejszy i silniej przezywany, włączają się w więzi międzyludzkie na zasadzie współzależności i samodzielności; chętniej i więcej mówią; ich rozmowy dotyczą zwykle świata osób; wybierają taki styl życia i zawody, które wymagają bezpośredniego kontaktu z ludźmi (nauczycielki, pielęgniarki) mężczyźni przeżywają kontakt z innymi na zasadzie niezależności i samodzielności; mówią chętniej o świecie rzeczy; chętniej wybierają zawody i funkcje społeczne, które wymagają kontaktu z rzeczami
religijność bardziej wrażliwe na sferę duchową i religijna; łatwiej się modlą, częściej uczestniczą w Eucharystii i innych sakramentach, troszczą się o wychowanie religijne dzieci trudniej im się otworzyć na sferę duchową
miłość kobieta czeka na kogoś kto będzie ją kochał, dawał poczucie bezpieczeństwa i ochraniał, ważna jest dla niej czułość, delikatność, zainteresowanie ze strony partnera ,pragnie stałego potwierdzania że jest kochana pragnie zdobywać i chronić swą wybrankę; uważa, że gdy już raz wyznał miłość kobiecie to jej to wystarczy
seksualność u młodej dziewczyny seksualność jest jeszcze uśpiona natomiast rozbudzona jest jej uczuciowość – marzenia o romantycznej miłości, pragnienie poczucia bliskości; pobudzenie seksualne kobiety wolniej narasta a potem wolniej wygasa; w powstawaniu pobudzenia u kobiety większą rolę grają wrażenia psychiczno-erotyczne – kobieta do uszczęśliwiającego przeżycia aktu potrzebuje serdeczności, czułości i przyjaznej atmosfery; kobieta musi się orgazmu uczyć miłość i popęd seksualny nie są u młodego chłopca zintegrowane – może się platonicznie zakochać w jednej dziewczynie a popęd seksualny odczuwać wobec innej lub całkowicie niezależnie; pożądanie mężczyzny powstaje szybko i szybko może zostać zaspokojone, nie potrzebuje on wprowadzenia w nastrój, stosunkowo szybko może on osiągnąć szczytowanie (orgazm), po czym od razu przejść do innych spraw lub po prostu zasnąć; w powstawaniu pobudzenia u mężczyzny większą rolę grają wrażenia cielesno-wizualne; wrodzona łatwość osiągania orgazmu